Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh | Chuyển phát nhanh quốc tế


Khi gửi hàng với DHL Express – bạn đang gửi hàng với các chuyên gia về dịch vụ giao nhận chuyển phát nhanh và gửi hàng quốc tế! Với nhiều dịch vụ chuyển phát nhanh cho bưu kiện và gói hàng, cùng các giải pháp vận chuyển và dò tìm phù hợp với nhu cầu của bạn – hãy tìm hiểu cách DHL Express chuyển phát hàng!
Trách nhiệm Công ty là một phần kết hợp trong chiến lược công ty của chúng tôi. Với khẩu hiệu là “Trách nhiệm Sống”, chúng tôi tập trung vào việc bảo vệ môi trường (Hành trình Xanh), quản lý thảm họa (Chung sức Giúp đỡ) và giáo dục (Chung sức Giáo dục) và hỗ trợ cho các hoạt động tình nguyện của nhân viên (Ngày Tình nguyện Toàn cầu, Quỹ Trách nhiệm Sống)